Tilläggstjänster

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna tillhandahålla tilläggstjänster/samarbetspartners tjänster
  • Vidarebefordran av uppgifter om du väljer att göra en jämförelse av bolån, bostadsvärdering.
  • Namn och personnummer
  • kontaktuppgifter
  • Information om din bostad
  • vid tillämpliga fall information i bolåneansökan (endast vid intresse av bolån)
  • vid tillämpliga fall information om ditt elavtal

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter? Om du önskar värdera din bostad skickar vi vidare dina uppgifter till Blocket AB. Blocket AB är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter, du kan läsa mer om Blockets personuppgiftshantering här: www.blocket.se/information/dataskydd

Om du gör en intresseanmälan för bolån och din belåningsgrad är över 65% så skickar vi vidare dina uppgifter till MittBolån (Compricer AB). MittBolån/Compricer är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter, du kan läsa mer om MittBolåns/Compricers personuppgiftshantering här: www.compricer.se/sekretess/

Om du gör en intresseanmälan för bolån och din belåningsgrad är under 65% så skickar vi vidare dina uppgifter till Hypoteket Bolån Sverige AB. Hypoteket är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter, du kan läsa mer om Hypotekets personuppgiftshantering här: www.hypoteket.com/privacy/policy

Om du väljer att bli medlem i Kundkraft skickar vi vidare dina uppgifter till Kundkraft. Kundkraft är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter, du kan läsa mer om Kundkrafts personuppgiftshantering här: www.kundkraft.se

Laglig grund: Samtycke. Vi vidarebefordrar dina uppgifter för detta ändamål endast om du dessförinnan lämnat ett samtycke till att använda respektive tilläggstjänst.
Din rätt att motsätta sig behandlingen: Du kan enkelt ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på support@boomapp.se eller vända dig direkt till Blocket, Compricer/MittBolån, Hypoteket eller Kundkraft.
Lagringsperiod: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning.