Information om data collector och använding av data som är nödvändig för att kunna använda tjänsten

Tjänsten Boom

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna tillhandahålla tjänsten Boom
  • Inloggning
  • verifiering av identitet
  • inhämta och presentera bostadsvärderingar
  • inhämta och presentera värdeutveckling över tid
  • Namn och personnummer
  • adress
  • civilstånd
  • vid tillämpliga fall information om bostad och värdering
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Vi använder BankID för verifiering av din identitet och inloggning. Vi inhämtar data från UC, Värderingsdata och UC Bostadsvärdering (bostadsvärdering).
Laglig grund: Fullgörande av kundavtalet.
Din rätt att motsätta sig behandlingen: Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Boom ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.
Lagringsperiod: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning. Kundtjänst via e-post raderas löpande 30 dagar efter mottagandet.