Vilken data samlar vi in?

Data nödvändiga för Core service

För att kunna använda Boom krävs att du anger ditt personnummer (vilket sker och valideras genom Mobilt BankID), samt din emailadress. Personnumret ligger sedan till grund för inhämtande av annan data, såsom boastadsvärderingar och värdehistorik. Läs mer

Data nödvändiga för förhindrande av bedrägeri

Boom har ett berättigat intresse att upprätthålla kundsäkerhet och förhindra bedrägerier. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt. Den data Boom behandlar för att upprätthålla kundsäkerhet är personnummer och IP-nummer.

Data nödvändiga för marknadsföring

Boom använder personlig information och data för att:

  • Kunna skicka bra och relevanta nyheter till dig.
  • Kunna förmedla förmånliga erbjudanden till dig som medlem för våra övriga tjänster.
Läs mer

Tilläggstjänster

Vidarebefordran av uppgifter om du väljer att göra en jämförelse av lån, eller beställning av mäklarvärdering. Läs mer

Data delad med tredjepart

Boom delar personnummer, epost och i vissa fall telefonnummer med Hypoteket, Kundkraft och MittBolån för att kunna leverera tjänsterna till dig. Läs mer

Retargeting på andra platformer

  • Google

Hur skyddar vi din data?

Boom värnar om din integritet och du kan när som helst ifrågasätta vår behandling genom att kontakta oss på support@boomapp.se

Boom behandlar din data för detta ändamål så länge du är medlem hos Boom. Vi raderar all information 12 månader efter att du har avslutat ditt medlemskap.

Boom ser alltid till att dina personuppgifter behandlas inom alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Läs mer